Det här är hjärtat

Det här är hjärtat

När Bodil Malmsten år 2015 släppte diktsamlingen Det här är hjärtat var det för första gången på 22 år som han gav ut ett nytt verk. I diktsamlingen beskriver han på olika sätt om hur påverkad och drabbad man kan bli av döden, av sorgen av att förlora en närstående, av den förlust som man helt enkelt bara inte vill behöva möta. 

Han valde att skriva just denna dikt efter det att han själv blivit starkt drabbad. Då ansåg han sig själv vara tvungen att skriva en sådan dikt, just för att han ville poängtera att alla kommer vi någon gång att fara illa av den förlust och den sorg som döden kommer med. Eller som han själv uttryckte det; ”Jag skriver inte dikter längre, men den här dikten krävde att jag skrev den”.